Od 1987. godine do danas devet milijuna građana Europe sudjelovalo je u međunarodnim razmjenama, stručnim usavršavanjima, stručnoj praksi, volontiranju i ostalim aktivnostima koje se financiraju kao dio programa Erasmus+ te programa koji su mu prethodili.

Posljednjih osam godina, 40 000 građana Republike Hrvatske dobilo je priliku za aktivno sudjelovanje u aktivnostima mobilnosti uz financijsku potporu Erasmus+ programa i njegovih preteča – Programa za cjeloživotno učenje i programa Mladi na djelu. Među spomenutim sudionicima nalaze se i djelatnici Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje (TICM) koji od lipnja 2017. godine provodi jednogodišnji projekt pod nazivom „Azimut znanja“, svojevrsni nastavak projekta „Kompas znanja“ koji je završio krajem prosinca 2016. godine. Oba projekta primila su financijsku potporu u okviru Erasmus+ programa, kao dio Ključne aktivnosti 1. Mobilnost u svrhu učenja za pojedince u području obrazovanja odraslih.

Dok je prethodni projekt bio primarno fokusiran na jačanje stručnog znanja četvero djelatnika TICM-a iz područja projektnog menadžmenta, digitalnog marketinga, mentorskih vještina za razvoj karijere i upravljanja ljudskim resursima u obrazovnim institucijama, s ciljem prijenosa znanja na ciljne skupine, projektom „Azimut znanja“ nastoje se značajno unaprijediti andragoške kompetencije djelatnika  uz primjenu inovativnih pristupa podučavanja. Upravo uzevši u obzir ulogu TICM-a u području općeg obrazovanja odraslih na području Međimurske županije, jasna je potreba za neprestanim ulaganjem u jačanje profesionalnih kapaciteta djelatnika za provedbu atraktivnih i korisnih obrazovnih programa koji kombiniraju elemente učenja temeljenog na igri, istraživanju, projektima i tehnologiji.

ZAŠTO TICM INZISTIRA NA INOVATIVNIM METODAMA PODUČAVANJA ODRASLIH?

U odnosu na pedagoški pristup u kojem nastavnik dominira procesom podučavanja, u andragoškom pristupu u fokus su stavljeni upravo učenici, odrasle osobe koje same odlučuje o tome što i kako žele učiti. Njihove konkretne potrebe moraju biti misao vodilja kod osmišljavanja i implementacije obrazovnih aktivnosti, stoga je pred nastavnike stavljena velika odgovornost u smislu isporuke najbolje vrijednosti (za novac) u ograničenom vremenu.

Motivacija je ključan čimbenik uspješnog procesa podučavanja odraslih koji je potrebno promatrati u kontekstu veze između unaprijed postavljenih ciljeva i ishoda učenja te metoda podučavanja. Odrasli su motivirani uložiti resurse u ono za što vjeruju da će im u budućnosti donijeti određenu korist, u privatnom ili poslovnom smislu.  Shodno tome, do izražaja posebno dolazi interaktivna nastava koja kombinira različite nastavne aktivnosti i metode sa svrhom stvaranja ravnopravnog odnosa na relaciji učenik – nastavnik. Za razliku od tradicionalne nastave u kojoj učenje podrazumijeva isključivi prijenos znanja na učenike, u interaktivnoj nastavni učenje je proces aktivne konstrukcije znanja tijekom kojeg se uvažavaju različiti stilovi učenja i individualne razlike u apsorpciji znanja.

INTERAKTIVNA NASTAVA KAO KLJUČ ZA INTELEKTUALNU ANGAŽIRANOST ODRASLIH UČENIKA

Projektna nastava, nastava temeljena na istraživanju, učenje uz primjenu elemenata igre, gamifikacija i primjena suvremene tehnologije u procesu učenja samo su neke od metoda interaktivne nastave koje andragoški stručnjaci redovito preporučuju edukatorima. Stoga je TICM, u okviru projekta Azimut znanja, odlučio primijeniti navedene preporuke te će njegovi djelatnici, sudjelujući u strukturiranim višednevnim tečajevima, steći praktična znanja iz sljedećih područja:

  • Projektno učenje strukturiran je i poticajan način podučavanja u okviru kojeg učenici stječu praktično znanje kroz individualno i/ili grupno rješavanje konkretnog problema/izazova/zadatka u ograničenom vremenskom razdoblju (mobilnost realizirana u srpnju 2017.g.)
  • Učenje temeljeno na elementima igre skrenut će pažnju na višestruke koristi od primjene ovog oblika organiziranja nastave te će dati konkretne smjernice o kombinaciji pojedinih elemenata učenja kroz igru na kojima se mogu uspješno graditi vlastite edukacije (veljača 2018.g.)
  • Učenje uz primjenu tehnologije osposobit će polaznika za korištenje širokog spektra hardverskih i/ili softverskih rješenja u pripremi i provedbi niza edukacija, kako od strane nastavnika tako i od strane (odraslih) učenika (veljača 2018.g.)
  • Istraživački usmjerena nastava omogućit će stjecanje znanja o strukturiranju obrazovnog programa uz stavljanje određenog problema u centar istraživanja, i u pogledu didaktike i u pogledu metodike (ožujak 2018.g.)

Dosad je provedena prva od četiri predloženih mobilnosti, u okviru koje je djelatnica TICM-a aktivno sudjelovala na edukaciji iz područja projektnog učenja i gamifikacije. Dojmovi s održane mobilnosti prezentirani su u članku pod nazivom „Kako unijeti dinamiku u programe obrazovanja odraslih?“.

Umjesto zaključka – poziv na praćenje objava TICM-a

U narednom razdoblju potencijalni i postojeći poduzetnici te druge zaposlene i nezaposlene osobe izvan sustava formalnog obrazovanja imat će priliku sudjelovati u besplatnim tečajevima koje će pripremiti i realizirati djelatnici TICM-a. Stoga, pozivamo sve navedene da redovito prate objave na internetskoj stranici i Facebook profilu TICM-a.

Ova objava odražava isključivo stajalište autora objave i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.

 

Podijeli: