Hrvatska udruga poslodavaca, kao partner u projektu „Promocija poduzetništva“ organizira

Okrugli stol na temu „Žene u digitalnoj ekonomiji“

koji će se održati u Tehnološkom parku u Varaždinu,
u petak, 24.9.2021.g, s početkom u 10 h

a na kojem će se okupiti predstavnici iz svih relevantnih sektora u diskusiji oko mogućnosti poticanja žena u digitalnoj ekonomiji

Cilj okruglog stola je povećanje sudjelovanja, vidljivosti i angažiranosti žena u digitalnoj ekonomiji, te isticanje nedostatka IKT znanja koji mogu potaknuti ekonomski rast i širi društveni napredak. Pokušat će iznjedriti komentare i mišljenja u vezi:

 • rasta BDP-a gospodarstva kroz povećanje uključivanja žena u digitalni sektor
 • karijernih i rodno ravnopravnih mogućnosti u ICT područjima
 • atraktivnosti zanimanja u digitalnom sektoru i poticanju nediskriminirajuće radne kulture
 • utjecaja politika na konkurentnost u digitalnoj ekonomiji
 • atraktivnosti radnih uvjeta vezanih uz digitalna zanimanja (fleksibilna radna vremena, rad na izdvojenom mjestu rada i sl.)
 • utjecaja obrazovnih politika i potpornih institucija na razinu interesa za djelovanjem u digitalnom sektoru

Na okruglom stolu će sudjelovati:

 • Prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep, Dekanica Fakulteta organizacije i informatike
 • Jarmila Pezo, Predsjednica Uprave, IGEA d.o.o.
 • Dajana Jeđud, Engagement Lead – IBM iX, ecx.io croatia d.o.o
 • Kristina Posavec, Zamjenica državnog tajnika, Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva
 • Martina Stričak, Co-founder, Point visible d.o.o.
 • Nenad Seifert, Pravnik i Voditelj HUP radne skupine izmjene Zakon o Radu (online)

Moderator:

 • Sanja Ostroški, Direktorica HUP Varaždin

Svi zainteresirani za ovu temu su dobro došli, te molimo da sudjelovanje prijavite na hup-varazdin@hup.hr

Podijeli: