Izradu kalendara sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.