< povratak

Nakon dvije godine djelovanja u okviru REDEA-e stvorili su se uvjeti za samostalni rad TICM-a. Tijekom prve dvije godine provedbe projekta obnovljene su zgrade TICM 1 i TICM 2 ukupne površine cca 2.600 m2 čime su stvoreni uvjeti za pružanje inkubacijskih usluga te organizaciju edukacija i konferencija. Paralelno je izgrađena jezgra TICM-ovog tima koji je nakon odvajanja prešao u novo poduzeće Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o.

TICM je intenzivirao rad na ostvarenju strateških ciljeva:

  • poticanje tehnološkog razvitka regije kroz razvoj tehnološke infrastrukture, izgradnju materijalnih i ljudskih kapaciteta te stvaranje uvjeta za zapošljavanje i napredovanje mladih stručnjaka;
  • stvaranje uvjeta za inkubaciju na znanju utemeljenih poduzeća te poticanje njihovog osnivanja i djelovanja u okviru TICM-a;
  • stvaranje uvjeta za pružanje usluga vezanih uz transfer tehnologija i komercijalizaciju inovacija;
  • jačanje regionalnih i međunarodnih partnerstva s ciljem pružanja kvalitetnih usluga i transfera najboljih praksi.

Od samog početka uprava i zaposlenici TICM-a ulažu kontinuirane napore ne bi li TICM postao jezgra razvoja na znanju utemeljenih poduzeća čije će djelovanje utjecati na povećanje dodane vrijednosti međimurskog gospodarstva. Već 2011. godine u proces inkubacije uključeno je 11 informatičkih poduzeća, a osim toga organizirane su edukacije i konferencije s ciljem promicanja inovativnog poduzetništva i podizanja svijesti i razine znanja o inoviranju i specifičnim tehnološkim područjima.