< povratak

Tijekom 2016. godine potražnja poduzeća za uslugama inkubacije i dalje je rasla te je u inkubator ušlo sveukupno osam novih poduzeća. Krajem 2016. godine usluge inkubacije koristilo je ukupno 27 poduzeća uz 100% popunjenosti kapaciteta. 

Projektni tim sačinjen od predstavnika Međimurske županije (prijavitelj projekta), TICM-a (partner i koordinator) i REDEA-e (partner) krajem 2016. godine pripremio je i predao na evaluaciju projektnu dokumentaciju projekta „Ulaganja u proširenje poduzetničke poslovne infrastrukture u Centru znanja Međimurske županije s ciljem rekonstruiranja i opremanja prostora poduzetničkog inkubatora u potkrovlju zgrade TCM1 te prostora poduzetničkog inkubatora zgrade TICM3. Vrijednost projekta iznosila je 12 mil. HRK, uz 100%-tno sufinanciranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj. 

U 2016. godini TICM  nastavljena je provedba projekata pripremljenih prethodnih godina – “Crowd storming”, “Kompas znanja” i “Digitalna transformacija u Dunavskoj regiji – DIGITRANS” uz nastavak podrške poduzetnicima čiji su projekti odobreni za sufinanciranje u okviru 6. kruga PoC programa.

Od navedenih projekata važno je istaknuti projekt “Digitalna transformacija u Dunavskoj regiji – DIGITRANS”. Projekt je pripremljen 2016. godine, a TICM je sudjelovao u njegovoj pripremi zajedno s 14 drugih partnera iz Njemačke, Hrvatske, Austrije, Slovenije, Bugarske, Mađarske i Rumunjske. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 2.106.825 EUR, te se nalazio među 54 projekata odobrenih za sufinanciranje od ukupno 576 prijavljenih. Glavni cilj projekta je razvoj regionalnih edukacijskih programa za mala i srednja poduzeća (MSP) kroz koje će im se pružiti znanja potrebna za aktivnu digitalnu transformaciju poslovanja. U okviru projekta razvila se metodologija digitalne transformacije i transnacionalno edukativno okruženje u kojem se testirala DIGITRANS metodologija digitalne transformacije.  

Uz navedene projekte TICM je organizirao niz drugih edukacija i konferencije te je postao centar cjeloživotnog učenja u Međimurskoj županiji. 

S ciljem promicanja inovativnog poduzetništva te podizanja svijesti i razine znanja o inoviranju i specifičnim tehnološkim područjima organizirani su događaji u okviru kojih je održano 5 meetupova i 13 predavanja.  Također, s obzirom na uspješnost konferencije 2015. godine, u svibnju 2016. godine održana je Weblica 2016. koja je okupila čak 150 stručnjaka i zaljubljenika u web tehnologije.

 

 

Izradu vremenske crte sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.