< povratak

Projekt osnivanja Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje (TICM-a) inicirala je Međimurska županija uz potporu Regionalne razvojne agencije Međimurje REDEA-e s ciljem stvaranja uvjeta za pružanje inkubacijskih usluga, naprednih savjetodavnih usluga te organizacije poslovnih i tehnoloških edukacija poduzećima u Međimurskoj županiji i šire. Ključni partneri na projektu osnivanja TICM-a bili su Međimurska županija koja je osigurala prostor za djelovanje TICM-a i sufinancirala projekt, Međimursko veleučilište u Čakovcu i INI-GraphicsNet koji je posjedovao ekspertizu u izgradnji sličnih tehnoloških infrastruktura. Na pripremi i realizaciji projekta osnivanja TICM-a radili su Sandra Polanec Marinović iz REDEA-e (sadašnja ravnateljica REDEA-e), Ivan Plačko (direktor TICM-a) i Matija Derk (tadašnji direktor REDEA-e).

Fotografija s potpisivanja ugovora o financiranju TICM-a 10.9.2009.: Matija Derk, direktor REDEA-e, Ivan Perhoč, župan Međimurske županije, Ivana Nagy i Dalibor Marijanović, BICRO

Strateški ciljevi TICM-a definirani u samom početku bili su: poticanje tehnološkog razvitka regije kroz razvoj tehnološke infrastrukture te stvaranje uvjeta za zapošljavanje i napredovanje mladih stručnjaka; stvaranje uvjeta za inkubaciju na znanju utemeljenih poduzeća te poticanje njihovog osnivanja i djelovanja u TICM-u; stvaranje uvjeta za pružanje usluga vezanih uz transfer tehnologija i komercijalizaciju inovacija te jačanje regionalnih i međunarodnih partnerstva s ciljem pružanja kvalitetnih usluga i transfera najboljih praksi.

Od potpisa ugovora o financiranju projekta TICM-a u okviru Programa razvoja tehnologijske infrastrukture – TEHCRO između Poslovno-inovacijskog centra Hrvatske – BICRO d.o.o. (danas Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije HAMAG-BICRO) i REDEA d.o.o. 10. rujna 2009. godine pa do kraja 2011. godine TICM je djelovao kao odjel unutar REDEA-e. 16. prosinca 2011. godine TICM je osnovan kao zasebno trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću za potporu tehnološki utemeljenom i inovativnom poduzetništvu. Projekt se provodio u petogodišnjem razdoblju, od 10. rujna 2009. godine do 10. rujna 2014. godine.

 

 

Izradu vremenske crte sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.