S pojačanom obrazovnom aktivnošću TICM-a te intenziviranjem suradnje s organizacijama koje okupljaju osobe s manje mogućnosti, javila se potreba za jačanjem internog znanja u području inkluzivog obrazovanja i primjeni strategije diferencijacije u nastavi. TICM je stoga prijavio te nakon pozitivnog ishoda evaluacije započeo s provedbom svog petog Erasmus+ projekta naziva Polaris znanja. Projekt vrijedan 14.705,00 EUR financiran je u 100%-tnom iznosu kao dio Ključne aktivnosti 1 u području obrazovanja odraslih.

Svrha projekta je osposobiti edukatore TICM-a za kvalitetno podučavanje i sustavno mentoriranje osoba s manje mogućnosti primjenom principa adaptivne nastave, uz jačanje ključnih interpersonalnih vještina edukatora kako bi se maksimalno iskoristio intelektualni potencijal odraslih učenika. TICM će obogatiti ponudu svojih obrazovnih programa za odrasle učenike, a učenici priliku da uče na njima odgovarajući način što će doprinijeti njihovoj boljoj zapošljivosti.

Osobe s manje mogućnosti u riziku su socijalne isključenosti, te im je često onemogućen pristup obrazovanju, ostvarenju prihoda i punom društvenom angažmanu. Edukacije koje se organiziraju za odrasle učenike ne uzimaju u obzir njihove specifične potrebe, npr. starije osobe uglavnom nemaju minimalnu razinu informatičkog znanja te im je pristup drugim edukacijama koje se izvode pomoću tehnologije ograničen. Osobe s invaliditetom pak zahtijevaju posebnu opremu za rad na računalu koju obrazovne organizacije ne posjeduju, što ih automatski sprječava da pristupe obrazovanju.

Kako bi edukator bio sposoban pripremiti obrazovni program u skladu s individualnim karakteristikama učenika, ključno je da on sam bude osposobljen znanjima o inkluzivnoj nastavi, strategiji upravljanja različitostima u obrazovanju te transformaciji tradicionalne nastave u adaptivnu nastavu kao i poticanju motivacije, angažmana i interakcije učenika s manje mogućnosti, važnosti mentalnog zdravlja učenika i nastavnika te mentoriranju kao moćnom alatu za usmjeravanje profesionalnog razvoja navedene ciljne skupine. Ovo su ujedno nedostajuće vještine TICM-ovih edukatora i teme strukturiranih tečajeva predloženih u okviru ovog projekta. Nakon provedenih mobilnosti, izravnim stjecanjem znanja kroz tečaj te popratnim internim prijenosom znanja na druge zaposlenike, za TICM-ove edukatore stvorit će se preduvjeti za učinkovitiji i kvalitetniji rad s osobama s manje mogućnosti, posebice mladim nezaposlenim osobama iz NEET skupine, starijim osobama s nedostatkom digitalnih vještina te osobama s invaliditetom i drugim ograničenjima.

Razvojem prilagođenih edukacija za specifične skupine osoba s manje mogućnosti u TICM-u svi će dobiti priliku aktivno sudjelovati u procesu cjeloživotnog učenja. S praksom provedbe prilagođenih edukacija za specifične skupine TICM će nastaviti i u budućnosti.

Podijeli: