Prepoznajući važnost učenja tokom cijelog života, Tehnološko-inovacijski centar Međimurje (TICM) provodi Erasmus + projekt naziva Obzor znanja čiji je cilj doprinijeti razvoju partnerske mreže i profesionalnih kompetencija djelatnika radi pružanja unaprijeđenih savjetodavnih i obrazovnih usluga za kojima postoji potreba od strane gospodarstva. Nakon mobilnosti usvajanja tehnika za poticanje kreativnosti, kritičkog mišljenja i suradnje u nastavi i razvoja socijalnih vještina, uslijedila je mobilnost posvećena usvajanju pozitivne komunikacije, razmišljanja i dizajna.

Stručni suradnik TICM-ovog Odjela za projekte, Tomislav Breznik u tjednu od 9. do 14. ožujka 2020. godine, boravio je u Barceloni kako bi aktivno  sudjelovao na strukturiranom tečaju Design the Positive: Positive Thinking, Positive Communication and Positive School Spaces u organizaciji ustanove za obrazovanje odraslih Europass Teacher Academy.

Šestodnevnu edukaciju vodila je gđa. Marta Mandolini, psihologinja s bogatim iskustvom u podučavanju iz područja psihologije i dizajna. Radni jezik tečaja bio je engleski, dok su na tečaju sudjelovali učitelji iz različitih zemalja Europske unije, točnije Mađarske, Litve i Hrvatske.

Fokus strukturiranog tečaja bio je na korištenju i poboljšanju pozitivnog razmišljanja, unaprjeđenju pozitivne komunikacije te stvaranju pozitivnog okruženja kroz načela održivog dizajna. U nastavku je dan kratki pregled samog tečaja te dijela modela, vježbi i igra koje su na njemu obrađene.

Tomislav Breznik predstavlja Centar znanja Međimurske županije i TICM sudionicima tečaja

Prvi dan strukturiranog tečaja bio je namijenjen predstavljanju vlastitih organizacija te međusobnom upoznavanju sudionika putem igre i timskog rada. U današnje vrijeme timski rad je najrašireniji oblik izvođenja zadataka jer integrira znanje i iskustvo svih svojih članova u rješavanju istog problema. Jedan od najzanimljivijih načina za jačanje timskog rada uz istovremeno učenje o boljoj povezanosti u komunikaciji i organizaciji je igra THE MARSHMALLOW CHALLENGE. Na početku igre svaki tim je za izradu zadatka dobio 20 špageta, ljepljivu traku i jedan okrugli plastelin. Cilj je bio napraviti što veću konstrukciju u roku od 18 minuta na čijem će se vrhu nalaziti plastelin. Timovi su se prvih nekoliko minuta međusobno dogovarali kakvu će konstrukciju napraviti te kako tu zamisao provesti u djelo. U ovoj igri vrlo je važno izražavati svoje pozitivne ideje, ali i istodobno vježbati vještinu slušanja drugih članova tima. Zanimljiva činjenica je da su na kraju svi timovi imali različite konstrukcije, a pobjednički tim je napravio toranj visine 55 cm.

The Marshmallow challenge

Drugi dio tečaja bio je fokusiran na pozitivnom razmišljanju i upoznavanju s modelima za poticanje istog. Ideja o pozitivnom razmišljanju temelji se na uvjerenju, da misli koje su usmjerene na pozitivne teme, kao primjerice blagostanje ili uspjeh, mogu poboljšati psihološko stanje pojedinaca i time donijeti pozitivne rezultate. Jedan od modela pozitivnog razmišljanja koji je obrađen na tečaju je PERMA MODEL sreće i psihološkog blagostanja. Perma model je razvijen od strane psihologa dr. Martina Seligmana, a prikazuje nam kojim elementima u svom životu trebamo posvetiti posebnu pozornost, tj. u što valja ulagati kako bi postigli stanje blagostanja i dobrobiti. Model se na tečaju koristio na način da je svaki pojedinac na radni list upisivao svoja razmišljanja na sljedeća pitanja:

 • Pozitivne emocije – što vam donose pozitivne emocije?
 • Angažman – u koje se aktivnosti želite angažirati?
 • Pozitivni odnosi – koji vam odnosi donose radost i podršku?
 • Značenje – koliko smisla vidite u vlastitom životu i smjeru u kojem se on razvija?
 • Postignuća – što biste željeli ostvariti u sljedećem tjednu, mjesecu i godini?

PERMA MODEL

VIA klasifikacija ljudskih snaga i vrlina je vježba s kojom su se upoznali sudionici tečaja, a pruža mnoštvo informacija o osnovnim karakteristike i snagama pojedinaca. Primjer korištenja besplatnog upitnika dostupan je na sljedećoj poveznici.

Klasifikacija 6 vrlina i 24 ljudskih snaga

Jedna od tema tečaja bila je i pozitivna komunikacija. Komunikacija je proces prijenosa informacije od pošiljatelja do primatelja. Iako se komunikacija sama po sebi čini jednostavna, prilikom uspostavljanja komunikacijskog kanala često dolazi do nerazumijevanja što može uzrokovati konflikte i frustracije u osobnom i profesionalnom životu. Učenjem pozitivnih komunikacijskih vještina i metoda, možemo stvoriti uvjete za razmjenu kreativnih ideja i rješavanje problema. Kako bi se ukazalo na  efikasnost korištenja različitih načina komuniciranja te njihov utjecaj na usvajanje znanja, polaznici tečaja najprije su se upoznali s metodom „Šest šešira“ razvijenu od strane dr. Edward de Bona.

Metoda „Šest šešira“  prepoznata je kao jednostavan i učinkovit postupak koji potiče suradnju, povećava produktivnost, kreativnost i inovativnost. Tehnika paralelnog mišljenja usmjerava proces komunikacije u šest različitih smjerova koji uključuju: činjenice, emocije, logički negativan i pozitivan pogled, kreativnost i kontrolu procesa mišljenja. Svakoj od navedenih značajki pripada određeni šešir. Šešir bijele, plave, crvene, žute, zelene i crne boje metaforički uspostavljaju „pravila igre“. Metoda uključuje podjelu sudionika u šest grupa, a nakon definiranja teme, problema, započinje igra u kojoj se prema proizvoljnom redoslijedu voditelji i/ili sudionika izmjenjuju mišljenja zastupljena zadanom bojom šešira. Proces završava kada se svi šeširi izredaju te kada se problem razluči iz 6 različitih oblika mišljenja.

Značajke „Šest šešira“

 1. Bijeli šešir zanimaju informacije te postavlja pitanja: „Što znamo?“, „Koje informacije su nam potrebne?“, „Što bismo trebali pitati?“. Njime se usmjerava na informacije koje postoje i koje nedostaju.
 2. Crveni šešir povezan je s emocijama i intuicijom. Kada se upotrebljava, omogućuje nesmetano i slobodno iskazivanje osjećaja, doživljaja bez ikakvog objašnjenja i opravdanja.
 3. Crni šešir upozorava na moguće rizike i opasnosti, štetu i nedostatke nepromišljenih odluka. On sprječava upadanje u nevolje te kritizira.
 4. Žuti šešir je izvor optimizma. Pod njim se pronalazi sve što je korisno, vrijedno i dobro.
 5. Zeleni šešir je kreativni, stvaralački šešir. Namijenjen je planiranju i stvaranju novih ideja, predlaganju promjena i iznošenje alternativnih predložaka iznesenim idejama.
 6. Plavi šešir razmatra cjelokupan proces mišljenja. Obično se koristi na početku ili na samom kraju procesa. Na početku pomaže u odlučivanju o tijeku rasprave i rasporedu korištenja šešira te o očekivanjima, a na kraju za razmatranje iznesenog mišljenja

Model “Šest šešira”

Vizualni brainstorming

Vježba podrazumijeva zajedničko generiranje ideja bez korištenja izgovorene ili pisane riječi. Prije samog dizajniranja vizualnog identiteta provodi se tzv. brainstorming, odnosno pronalazak kreativnog rješenja kroz ispisivanje ideja, crteža i svega što asocira na zadanu tematiku. Nakon dovršetka rješenja govor je dopušten te svaki tim iznosi svoje ideje i objašnjava njihove karakteristike.

Vježba je uključivala i crtanje kreativnih rješenja

Kao primjer podučavanja pozitivne komunikacije u radu s učenicima, polaznicima tečaja je prikazan rad s aplikacijom Kahoot!.

Kahoot! je jednostavan i intuitivan web alat namijenjen izradi i igranju kvizova. Ovaj interaktivni alat koristi elemente učenja kroz igru. Kod učenika potiče natjecateljski duh te tako povećava motivaciju, pozitivno komunikaciju i razmišljanje.

Kako koristiti aplikaciju Kahoot!?

Učitelj bira i otvara željeni kviz na računalu te ga prikazuje razredu uz pomoć projektora ili pametne ploče. Nakon što odabere opciju pojedinačnog ili timskog igranja, na zaslonu se prikazuju upute za učenike. Oni u svoje uređaje upisuju pin igre, prikazan na velikom, „učiteljevom“ zaslonu te svoj nadimak. Kada su se svi učenici uključili u igru – što učitelj može provjeriti po nadimcima igrača ispisanim na velikom zaslonu – učitelj može kliknuti „Start“ i igra kreće.

Pitanja se prikazuju na velikom zaslonu, a nakon 5 sekundi vidljivi su i ponuđeni odgovori. Svaki je odgovor označen simbolom druge boje i oblika. Učenici na svojim uređajima imaju prikazane samo te simbole (bez teksta) te odabiru ono polje koje označuje odgovor kojega smatraju točnim. Kada svi igrači ponude odgovore ili kada istekne vrijeme, na velikom zaslonu prikaže se točan odgovor. Uz njega, povratna informacija uključuje i broj točnih odgovora, rang listu igrača te ukupan broj bodova svakog igrača ili tima..

Za svako sljedeće pitanje učitelj mora kliknuti „Next“, čime može regulirati dinamiku igre, ovisno o tome želi li pobliže pojasniti građu obrađenu u tom pitanju. Nakon što su odigrali kviz, učenici i učitelj ga mogu ocijeniti.

Kahoot!


Tečaj je bio odlična prilika za usvajanje novih znanja i upoznavanje vještina kojima će se osobe iz okruženja (kolege, poslovni suradnici, učenici) motivirati na pozitivno komunikaciju i razmišljanje. Stečeno znanje i praktične tehnike pozitivne komunikacije i razmišljanja Tomislav će iskoristiti na radnom mjestu i u edukaciji ciljnih skupina TICM-a.

Sudionici tečaja Design the Positive s certifikatima o pohađanju tečaja

Projekt Obzor znanja osmišljen je sa svrhom usvajanja učinkovitih pristupa realizaciji programa prilagođenih obrazovanju odraslih primjenjujući pritom inovativne metode podučavanja. Osim navedenog, projekt doprinosi profesionalnom razvoju djelatnika TICM-a kroz stjecanje andragoških vještina uz unaprjeđenje jezičnih kompetencija i međukulturalne osviještenosti. Djelatnici TICM-a kroz pohađanje strukturiranih obrazovnih programa razvijaju svoje obrazovne kompetencije koje će primjenjivati prilikom pripreme i realizacije edukacija iz područja poduzetništva i informatike i ostalih tema.

Ova objava odražava isključivo stajalište autora objave i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.

 

Podijeli: