Ured 9,
Zgrada: TICM 1 / 1 kat
Telekomunikacijske usluge.