Ured 1,
Zgrada: TICM 1 / prizemlje
Agencija za promidžbu (reklamu i propagandu).