Vrijednost projekta: 641.109,31 EUR
Sufinanciranje: 540.699,80 EUR
Trajanje projekta: 1.4.2011. – 31.3.2013.
Projekt se provodio u sklopu IPA prekograničnog programa Slovenija – Hrvatska 2007.-2013. i djelomično ga financirala Europska unija kroz Instrument pretristupne pomoći (IPA) te Služba vlade Republike Slovenije za lokalnu samoupravu i regionalnu politiku.

Opći cilj projekta bio je stvaranje potpornog okruženja za poticanje gospodarskoga rasta i konkurentnosti gospodarstva povezivanjem poduzeća i znanstvenoistraživačkih institucija na slabije razvijenom pograničnom području s ciljem stvaranja zajedničkog gospodarskog prostora.

Posebni prekogranični ciljevi bili su:
– Identifikacija inovativnog potencijala,
– regionalno i prekogranično povezivanje poduzeća sa istraživačkim institucijama zbog jačanja suradnje i povećanja prijenosa znanja,
– promocija zajedničkih razvojnih ideja poduzeća i istraživačkih institucija,
– priprema prijedloga mjera za poticanje rasta inovativnih,
– unaprjeđenje poslovne i tehnološke suradnje između regija u pograničnom području, te integracija područja u međunarodne tehnološke inicijative.
Ciljne skupine projekta bile su:
– Inovativna poduzeća i poduzeća s potencijalom za usmjerenje k inovativnim i tehnološki naprednim proizvodnim i poslovnim procesima,
– istraživačke i odgojno-obrazovne institucije,
– akademska zajednica (istraživači),
– lokalna uprava – u smislu da se lokalnoj upravi predstave preporuke za pristup lokalne razine u razvoju i potpori tehnološki naprednim sektorima i poduzećima,
– javnost – u smislu podizanja svijesti o važnosti ulaganja u istraživanje i razvoj, te nove, napredne tehnologije.

Vodeći partner projekta bio je Tehnološko-inovacijski centar Međimurje, a ostali partneri bili su Znanstveno-istraživački centar Bistra Ptuj, AZRA – Agencija za razvoj Varaždinske županije, Zagorska razvojna agencija – ZARA, Ured za transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, TECES – Tehnološki centar za električne strojeve iz Maribora, Razvojni centar Murska Sobota i TehnoCenter Univerze v Mariboru.