Opis programa

Tehnološko-inovacijski centar Međimurje jedan je od prepoznatih centara za provedbu Programa provjere inovativnog koncepta (Proof of Concept – Poc) koji je pokrenuo Poslovno inovacijski centar Hrvatske – BICRO (danas Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije – HAMAG-BICRO) uz financijsku potporu Vlade Republike Hrvatske i Svjetske banke. Program podupire predkomercijalne aktivnosti istraživača i poduzetnika na putu razvoja novih  proizvoda, usluga i tehnoloških procesa s ciljem pružanja potpore u ranoj fazi razvoja inovacije, kako bi se pomogao i usmjerio daljnji razvoj i smanjio rizik investicije u kasnijoj fazi. Bespovratnim financijskih sredstvima, u iznosu do 350.000 HRK po projektu, primarno se podupiru poduzetničke ideje s visokim komercijalnim potencijalom koje obuhvaćaju jednu od sljedećih osnovnih aktivnosti:

  1. provjeru i zaštitu intelektualnog vlasništva
  2. demonstraciju tehničke izvedivosti
  3. izradu funkcionalnog prototipa,

te sporedne aktivnosti poput analize tržišta i izrade studije isplativosti, izrade koncepta i strategije za razvoj ili komercijalizaciju proizvoda (studija ili plan za komercijalizaciju).

Program je pritom namijenjen dvjema kategorijama prijavitelja:

  1. PoC Private za mikro, mala i srednja poduzeća, te potencijalne poduzetnike s čvrstom namjerom da osnuju trgovačko društvo – iznos sufinanciranja za mikro i mala poduzeća iznosi do 75%, a za srednja do 50% opravdanih troškova projekta (ostatak do 100% je potrebno osigurati iz vlastitih ili drugih izvora) uz maksimalno trajanje projekta do 12 mjeseci;
  2. PoC Public za znanstvenike i istraživače zaposlene u javnim visokoškolskim ustanovama, javnim istraživačkim institutima i ostalim znanstvenim i istraživačkim organizacijama – u sklopu projekta moguće je ostvariti sufinanciranje u iznosu do 90% opravdanih troškova projekta, uz trajanje projekta do najviše 6 mjeseci.

Uloga TICM-a u provedbi PoC programa

Prijave za sufinanciranje inicijalne faze inovativnih znanstveno-poduzetničkih projekata kroz Program provjere inovativnog koncepta se podnose temeljem objavljenog javnog poziva dostupnog na internetskim stranicama HAMAG-BICRO-a, no uz prethodne konzultacije s predstavnicima prepoznatog centra i ispunjenje obrasca pretprijave. Ukoliko evaluacija pretprijave rezultira pozitivnim mišljenjem prepoznatog centra, odnosno zadovoljenjem administrativnih i programskih kriterija, potencijalni prijavitelj se obavještava o daljnjem postupku.

Tehnološko-inovacijski centar Međimurje stoga svim zainteresiranim poduzetnicima i istraživačima pruža podršku kroz informiranje o prihvatljivosti predloženog projekta temeljem izvršene evaluacije pretprijave dok u slučaju pozitivnog mišljenja pomaže u razradi, ispunjavanju i kontroli projektne prijave te priprema natjecatelje za predstavljanje projekta pred evaluacijskim odborom. U slučaju odobrenja projekta za financiranje, TICM kontinuirano komunicira s korisnicima programa, prati napredak projekta, analizira financijska izvješća o ostvarenim rezultatima projekta te provodi niz drugih aktivnosti iz svoje nadležnosti.

 

Kontakt osoba za pitanja vezana uz PoC program:

Ivan Plačko, direktor
Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o.
e-mail: ivan.placko@ticm.hr
Telefon: 040 395 542

 Vezane vijesti

OTVOREN JAVNI POZIV ZA PROGRAM PROVJERE INOVATIVNOG KONCEPTA (POC6)

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije objavila je javni poziv iz Drugog projekta tehnologijskog razvoja (STP II) za podnošenje projektnih prijedloga za sufinanciranje inicijalne faze inovativnih znanstveno-poduzetničkih projekata kroz Program provjere inovativnog koncepta – „PoC“. više…


HRVATSKI UNIGLUKO OSIGURAO 90.000 EURA OD HUBRAUMA NAKON 126 TISUĆA MJERENJA NJIHOVIM SUSTAVOM

Akcelerator Deutsche Telekoma hub:raum Krakow uložio je u hrvatski projekt UniGluko. Riječ je o sofisticiranom proizvodu koji rješava naizgled jednostavan problem – prikupljanje informacija iz raznih glukometara kako podatke pacijenti ne bi morali sami zapisivati i kako bi dobili pravu terapiju. više…


TICM NAJUSPJEŠNIJI U DOBIVANJU SREDSTAVA ZA PROJEKTE INOVATIVNIH TVRTKI

Tehnološko-inovacijski centar Međimurje (TICM) je jedan od jedanaest BICRO prepoznatih centara čija je uloga inicijalno procijeniti prihvatljivost projektne ideje, pomoći prijaviteljima u sastavljanju što kvalitetnije prijave, a nakon dobivanja financiranja kontrolirati provedbu projekata i vršiti isplate. TICM je ove godine imao 15 prijava, od kojih je pozitivno ocijenjeno 11, a 8 odabrano za financiranje, što čini 38 % odobrenih poduzetničkih PoC projekata. više..


TICM POSTAO JEDAN OD PREPOZNATIH CENTARA ZA PROVEDBU POC PROGRAMA

U Zagrebu, 12. ožujka 2012. u prostorijama Poslovno-inovacijske agencije Republike Hrvatske – BICRO potpisan je Sporazum o međusobnim pravima i obvezama s novim prepoznatim centrima vezano uz provedbu programa Provjere inovativnog koncepta, među koje je uvršteni i Tehnološko inovacijski centar Međimurje. Više o samom događaju na sljedećoj poveznici.