Vrijednost projekta: 365.659,36 EUR
Sufinanciranje: 308.879,02 EUR
Trajanje projekta: 18.12.2013. -17.3.2015.

Projekt je sufinanciran u sklopu trećeg poziva IPA prekograničnog programa Slovenija – Hrvatska. Svrha ovog programa je, kroz pet različitih komponenti, pripremiti države kandidatkinje za upravljanje europskim fondovima koji obuhvaćaju područja Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF), Kohezijskog fonda, Europskog socijalnog fonda (ESF) itd.

Cilj projekta je uspostava i promocija potporne usluge u smislu povezivanja poduzeća, istraživača i studenata u obliku on-line burze studentskih istraživačkih radova i predstavljanja praktičnih rješenja za uočene gospodarske i razvojne izazove u programskom području. Kroz povezivanje poduzeća, studenata i istraživača iz visokog obrazovanja želi se potaknuti gospodarski rast te povećati konkurentnost gospodarstva u manje razvijenom pograničnom području.

Glavne aktivnosti projekta MARATON su:
– uspostava zajedničke, dvojezične web i mobilne aplikacije (Android i iOS),
– punjenje baze podataka otvorenim istraživačkim radovima koje su poduzeća definirala kao projekte za studentsku praksu, diplomski, magistarski ili doktorski rad,
– promotivna kampanja za uključivanje studenata i istraživača – mentora u projekte,
– promotivna kampanja za podizanje svijesti šire javnosti o postojanju i koristi on-line burze i samog projekta,
– prijenos rezultata i iskustava iz projekta izvan područja i na buduće ciljne skupine.

Vodeći partner projekta je Znanstveno-istraživački centar Bistra Ptuj, a osim TICM-a partneri u projektu su i AZRA – Agencija za razvoj Varaždinske županije, Zagorska razvojna agencija – ZARA, Ured za transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, TECES – Tehnološki centar za električne strojeve iz Maribora, Razvojni centar Murska Sobota i TehnoCenter Univerze v Mariboru.