Vrijednost projekta: 85.596,76 kn
Sufinanciranje: 100%
Trajanje projekta: 31.12.2015.-30.12.2016.

 
Projekt „Kompas znanja“ financiran je u sklopu Erasmus + programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport, ključna aktivnost 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince. Istim će se izravno doprinijeti razvoju partnerske mreže i profesionalnih kompetencija djelatnika Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje što će biti temelj za pružanje naprednih usluga koje do osnivanja TICM-a nisu postojale na regionalnom tržištu a čiji je cilj potaknuti brži razvoj na znanju utemeljenog gospodarstva uz poseban naglasak na informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Projektni prijedlog imat će sljedeće učinke na djelatnike TICM-a, TICM kao organizaciju te njegove ciljne skupine:

– usvojenost inovativnih tehnika i alata u podučavanju odraslih, posebice u području poduzetništva, razvoja karijere i društvenih medija te primjena istih u narednim edukacijama i poslovanju TICM-a;
– utjecaj na kvantitetu i kvalitetu budućih edukacija;
– usvojenost učinkovitih principa upravljanja projektnim ciklusom te internog i eksternog transfera znanja;
– dodatno obogaćenje baze partnera kao temelja za generiranje kvalitetnih međunarodnih projekata i programa u području obrazovanja, zapošljavanja i promicanja poduzetničke kulture;
– usvajanje dobre prakse partnerskih organizacija koje provode edukacije – TICM kao potencijalni provoditelj sličnih edukacija u sklopu Erasmus + programa u budućnosti.

Vještine koje će djelatnici TICM-a steći kroz edukacije imat će izravan utjecaj na strukturu i sadržaj edukativnih materijala te kvalitetu prezentacijskih vještina prilikom provedbe edukacija za klijente TICM-a. Tako će dionici iz obrazovnog, akademskog i gospodarskog sektora, kao polaznici edukacija, biti upoznati s novitetima u području društvenih medija, upravljanja ljudskim i drugim organizacijskih resursima te planiranja i upravljanja projektima financiranima iz programa Europske unije.

erasmus+

Ova objava odražava isključivo stajalište autora objave i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.


VEZANE VIJESTI

PROJEKT KOMPAS ZNANJA – ULAGANJE U STRUČNOST DJELATNIKA TICM-a


Posljednjeg dana 2016. godine službeno je završio TICM-ov jednogodišnji projekt Kompas znanja, odobren za financiranje u sklopu najvećeg programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport – Erasmus + programa, kao dio mjere
Mobilnost u svrhu učenja za pojedince (KA1). 

više…

ODABIR I MOTIVACIJA LJUDI KAO KLJUČ USPJEHA

TICM tim_upravljanje ljudskim potencijalima„Uspjeli smo zahvaljujući kvalitetnim i sposobnim ljudima“, rečenica je koju smo bezbroj puta mogli čuti od vodećih ljudi u uspješnim poduzećima. Opće je poznata činjenica je da je ključ uspješnog upravljanja organizacijom u uspješnom odabiru, motiviranju i upravljanju ljudima. Kako bi se omogućio strukturiran pristup unaprjeđenju upravljanja ljudima razvilo se opširno teoretsko i praktično znanje o upravljanju ljudskim potencijalima.

više…

ERASMUS+ PROJEKT “KOMPAS ZNANJA” – PROFESIONALNI RAZVOJ KOMPETENCIJA DJELATNIKA TICM-A I ŠIRENJE PARTNERSKE MREŽE

Projekt „Kompas znanja“ financiran je u sklopu Erasmus + programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport, ključna aktivnost 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince. Istim će se izravno doprinijeti razvoju partnerske mreže i profesionalnih kompetencija djelatnika Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje što će biti temelj za pružanje naprednih usluga koje do osnivanja TICM-a nisu postojale na regionalnom tržištu a čiji je cilj potaknuti brži razvoj na znanju utemeljenoga gospodarstva uz poseban naglasak na informacijsko-komunikacijske tehnologije.

više…

EDUKACIJA IZ PROJEKTNOG MENADŽMENTA DODATNO OJAČALA OPERATIVNI KAPACITET TICM-a!

Organizacije diljem Europske unije prosječno godišnje utroše i do 11 milijardi EUR pripremajući projektne prijedloge koji na kraju nisu odabrani za financiranje. Čak 75% svih pripremljenih projektnih prijava je odbijeno tijekom neke faze evaluacija, a svaki novi natječaj zahtjeva značajan ulog resursa, u smislu vremena i rada neophodnog za potpuno razumijevanje natječajne dokumentacije i temeljitu pripremu prijava

više…

KAKO DIGITALNI MARKETING UTJEČE NA UNAPRJEĐENJE POSLOVANJA

Dobro poznavanje kupaca, njihovih potreba, želja i očekivanja, kompetitivna su prednost koja nam otvara prilike u stvaranju novih vrijednosti za poduzeće. Vrijednost proizvoda ili usluge očituje se kroz prepoznavanje iste od strane kupaca a do čega se dolazi planiranjem i provođenjem marketinške strategije s jasno definiranim ciljevima.

više…

MENTORSKE VJEŠTINE U SVRHU RAZVOJA KARIJERE

Stara poslovica kaže „Daj čovjeku ribu i nahranit ćeš ga na jedan dan, no naučiš li ga pecati, nahranit ćeš ga za cijeli život.“. Iako samo poslovica, ona je primjenjiva u današnjem poslovnom svijetu. Sve više radnih mjesta, posebice u uslužnim djelatnostima, zahtijeva niz specijaliziranih znanja i kompetencija. Također, zaposlenici su u današnje vrijeme fleksibilniji što se tiče promjena radnih mjesta te obavljanja raznovrsnih zadataka unutar istog poduzeća. Kako bi poduzeće uspješno konkuriralo na dinamičnim tržištima, imperativ je da neprestano ulaže u edukaciju vlastitih djelatnika. Osim klasičnih oblika edukacije putem tečajeva, seminara i radionica, jedna od financijski vrlo učinkovitih metoda je i mentorstvo.

više…

U SKLOPU TJEDNA CJELOŽIVOTNOG UČENJA PREDSTAVLJEN TICM-ov PROJEKT “KOMPAS ZNANJA”

Povodom obilježavanja Tjedna cjeloživotnog učenja, voditelj inkubacije i edukacije u TICM-u, g. Goran Levačić, 7. listopada 2016.g., desetak je polaznika upoznao s najvećim programom Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport – Erasmus + programom. Isti je usmjeren jačanju znanja i vještina europskih građana s ciljem njihove lakše zapošljivosti kroz realizaciju mobilnosti studenata, volontera, praktikanata, nastavnog i nenastavnog osoblja i drugih ciljnih skupina programa kao i kroz uspostavljanje strateških partnerstava između dionika javnog i poslovnog sektora u okviru transnacionalnih projekata usmjerenih modernizaciji i internacionalizaciji sektora formalnog i neformalnog obrazovanja. 

više…

Plakat