ULAGANJE U PROŠIRENJE PODUZETNIČKE POSLOVNE INFRASTRUKTURE U CENTRU ZNANJA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Projektom će se doprinijeti napretku Međimurske županije kroz daljnji razvoj poduzetničke poslovne infrastrukture, izgradnju materijalnih i ljudskih kapaciteta te stvaranje uvjeta za osnivanje i djelovanje na znanju utemeljenih poduzeća (opći cilj projekta).

više o projektu…


DIGITRANS – DIGITALNA TRANSFORMACIJA DUNAVSKE REGIJE

U okviru projekta će se razviti metodologija digitalne transformacije i transnacionalno edukativno okruženje, testirati DIGITRANS metodologija u poslovnim inkubatorima u Rumunjskoj i Njemačkoj uz paralelni transfer naučenog na ostale regije obuhvaćene projektom i provesti trening dionika digitalne transformacije. Konzorcij će dati i konkretne preporuke donositeljima odluka na regionalnoj razini vezane uz digitalnu transformaciju.

više o projektu…


AZIMUT ZNANJA

Projekt „Azimut znanja“ financiran je u sklopu Erasmus + programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport kao dio ključne aktivnosti 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince. Projekt je iniciran sa svrhom usvajanja provjereno učinkovitih pristupa u realizaciji programa prilagođenih obrazovanju odraslih primjenjujući pritom inovativne metode podučavanja istih, poput učenja temeljenog na igri, projektnom i zadatkovnom pristupu, korištenju tehnologije i sl. Osim navedenog, projekt će doprinijeti profesionalnom razvoju djelatnika TICM-a kroz stjecanje andragoških vještina uz unaprjeđenje jezičnih kompetencija i međukulturalne osviještenosti istih.

više o projektu…


KOMPAS ZNANJA

Projekt „Kompas znanja“ financiran je u sklopu Erasmus + programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport, ključna aktivnost 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince. Istim će se izravno doprinijeti razvoju partnerske mreže i profesionalnih kompetencija djelatnika Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje što će biti temelj za pružanje naprednih usluga koje do osnivanja TICM-a nisu postojale na regionalnom tržištu a čiji je cilj potaknuti brži razvoj na znanju utemeljenog gospodarstva uz poseban naglasak na informacijsko-komunikacijske tehnologije.

više o projektu…


MARATON

Cilj projekta je uspostava i promocija potporne usluge u smislu povezivanja poduzeća, istraživača i studenata u obliku on-line burze studentskih istraživačkih radova i predstavljanja praktičnih rješenja za uočene gospodarske i razvojne izazove u programskom području. Kroz povezivanje poduzeća, studenata i istraživača iz visokog obrazovanja želi se potaknuti gospodarski rast te povećati konkurentnost gospodarstva u manje razvijenom pograničnom području.

više o projektu…


CROWD STORMING

Crowd storming je pilot projekt kojeg već treću godinu zaredom Tehnološko-inovacijski centar Međimurje provodi u suradnji s dvjema obrazovnim institucijama – Fakultetom organizacije i informatike, Varaždin, i Međimurskim veleučilište u Čakovcu, s ciljem doprinosa smanjivanju neravnoteže između ponude i potražnje na tržištu radne snage u IT industriji kroz povezivanje akademskog, javnog i gospodarskog sektor.

više o projektu…


MODERN LEADERSHIP IN MAKING

Program Modern Leadeship in Making namijenjen je studentima koji pokazuju potencijal da postanu lideri u područjima od njihovog interesa uzimajući u obzir činjenicu kako je u današnjim uvjetima prijeko potreban novi stil vodstva koji s jedne strane podrazumijeva tzv. meke vještine, a s druge dobro razumijevanje tehničkih i prirodnih znanosti.

više o projektu…


MVP – MLADI, VRIJEDNI, PODUZETNI!

Projekt je usmjeren na poticanje mladih u (društveno) poduzetničkim pothvatima te na promicanje samozapošljavanja kao jednog od alata u borbi protiv svakodnevno rastuće nezaposlenosti mladih kao jedne od skupina u nepovoljnom položaju na tržištu rada. Krajnji cilj projekta je poticanje dinamične poduzetničke kulture i promicanje stvaranje nove zajednice s višom razinom blagostanja i poboljšanom kvalitetom života.

više o projektu…


ePOSLOVANJE

Glavni cilj projekta je poboljšati konkurentnost hrvatskih subjekata malog gospodarstva putem povećanja razine svijesti i upotrebe elektroničkog poslovanja.

više o projektu…


I3CT CROSSBORDER CLUSTERING

Opći cilj projekta bio je poticanje suradnje i sinergije između organizacija ključnih za razvoj gospodarstva koje se temelji na znanju, uključujući informatičke fakultete, razvojne institucije, tehnološko inovacijske centre, klastere i privatna poduzeća na području informacijsko-komunikacijskih tehnologija (IKT) s obje strane granice.

više o projektu…


SPRINT

Opći cilj projekta bio je stvaranje potpornog okruženja za poticanje gospodarskoga rasta i konkurentnosti gospodarstva povezivanjem poduzeća i znanstvenoistraživačkih institucija na slabije razvijenom pograničnom području s ciljem stvaranja zajedničkog gospodarskog prostora.

više o projektu…


PODUZETNIČKI IMPULS

Tehnološko-inovacijski centar Međimurje sudjeluju u Programu poticanja poduzetništva i obrta “Poduzetnički impuls za 2014. godinu” za čiju je provedbu nadležno Ministarstvo poduzetništva i obrta RH. TICM provodi projekte u sklopu mjere C2. Tehnološki parkovi, poslovni inkubatori i poduzetnički akceleratori i mjere C3B. Internacionalizacija poslovanja.

Sredstva za provedbu spomenutih projekata osigurana iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

minpo