Poštovani dobavljači,

obavještavamo Vas kako od 1. srpnja 2019. godine sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18) Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o. je prisiljen zaprimati isključivo elektroničke račune. Prema tome, svi poduzetnici koji nam isporučuju robu, radove i/ili usluge za svaku svoju isporuku nam moraju dostaviti e-račun. Navedeno se primjenjuje na svaki račun koji nam izdajete, uključujući račune za isporuku u vrijednosti ispod 200.000 HRK (tzv. jednostavna nabava).

Člankom 5. spomenutog zakona propisani su svi elementi elektroničkog računa, pa molim da se pridržavate ovog jer ćemo u protivnom biti primorani odbiti račun.

Svaki račun dostavljen u formatu različitom od gore navedenog će biti odbijen i vraćen dobavljaču, što implicira njegovu nemogućnost naplate izvršene isporuke.

Kao informacijske posrednike koristimo servis Elektronički računi d.o.o.

Unaprijed hvala!

Uprava društva