Unutarnji ustroj TICM-a

1. Ivan Plačko, direktor / član Uprave društva, ivan.placko@ticm.hr, 040 395 542
2. Sana Đukes, pomoćnica direktora, sana.dukes@ticm.hr, 040 499 405
3. Goran Levačić, voditelj odjela inkubacije i edukacije, goran.levacic@ticm.hr, 040 499 405
4. Igor Kovačić, voditelj odjela za projekte, igor.kovacic@ticm.hr, 040 395 569
5. Lea Trojnar Mustak, stručna suradnica, lea.trojnar.mustak@ticm.hr, 040 395 569


Organi društva su Uprava i Skupština društva

UPRAVA DRUŠTVA

 1. Zastupa Društvo
 2. Vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika i uz uvažavanje odluka Skupštine Društva
 3. Ovlaštena je dati i opozvati prokuru jednoj ili više osoba
 4. Dužna je ishoditi prethodnu pisanu suglasnost Skupštine Društva za donošenje određenih odluka, itd.

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Skupština donosi naročito odluke o:

 1. Imenovanju i opozivu Uprave Društva
 2. Davanju razrješnice članovima Uprave
 3. Upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitka
 4. Prestanku rada Društva
 5. Preoblikovanju odnosno pripajanju ili spajanju Društva
 6. Prodaji ili drugom obliku otuđenja imovine Društva čija vrijednost prelazi 200.000 HRK
 7. Sklapanju, izmjenama ili raskidu poduzetničkih Ugovora
 8. Povećanju ili smanjenju temeljnog kapitala
 9. Utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja
 10. Izboru i davanju naloga revizoru Društva, itd.

SKUPŠTINA DRUŠTVA – POZIVI I ODLUKE

Sjednice Skupštine – pozivi – ZIP


NADZORNI ODBOR DRUŠTVA – POZIVI I ODLUKE

(Nadzorni odbor Društva ukinut je 5.7.2016.)

Odluke Nadzornog odbora

Sjednice Nadzornog odbora – ZIP

Sudjelovanje trećih strana na sjednicama Nadzornog odbora

Sukladno članku 266., stavak 1, Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15) sjednicama Nadzornog odbora ne mogu prisustvovati osobe koje nisu njegovi članovi ili članovi Uprave Društva. Na sjednicu se mogu pozvati izvjestitelji i savjetnici za pojedina pitanja o kojima se odlučuje.