WEBLICA POZICIONIRA MEĐIMURJE KAO INFORMATIČKU REGIJU

Web programeri i dizajneri ispunili su u subotu, 13. svibnja 2017. godine, dvorane Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje na trećem izdanju Weblice, konferencije o web tehnologijama. Weblicu su pokrenuli entuzijasti iz privatnih poduzeća FactoryX, Tria i Virtual.hr uz snažnu potporu Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje u želji da potaknu razvoj informatičkog sektora u Međimurju.

Internet je nepovratno promijenio način na koji se informiramo, radimo, zabavljamo se i živimo. U TICM-u se okupila ekipa koja te promjene predvodi i stvara. Eminentni stručnjaci iz područja web tehnologija predstavili su tehnologije koje tek dolaze. Aktualne teme 14 održanih predavanja, u dva paralelna rasporeda, magnet su koji je privukao 150 web profesionalaca.

I ovogodišnju konferenciju je ispred organizatora otvorio Velimir Sanjković, predstavivši dosadašnji razvojni put kojim je Weblica postala prepoznata regionalna informatička konferencija te planove za daljnji razvoj. „Weblica je izrasla na inicijativi, znanju i upornosti tima međimurskih IT stručnjaka, a dokaz je da je izvrsnost moguća kod nas i da je jedini zdravi temelj za raditi velike stvari.“, rečenica je koja sažima Velimirovo izlaganje.

Weblica 2017 - 1

Velimir Sanjković

Radni dio konferencije počeo je predavanjem Damira Sabola, poduzetnika međimurskih korijena koji je u karijeri izgradio niz uspješnih, visoko-tehnoloških poduzeća, od Iskona, preko Računi.hr do MicroBlinka i globalno uspješnog PhotoMath-a. Damir je pričao o iskustvima koja je stekao radeći na spomenutim projektima i nesebično podijelio savjete kako uspjeti na globalnom hi-tech tržištu. „Ključ je u poznavanju tehnoloških trendova i viziji kako će oni utjecati na promjene u svijetu. Jednom kad imate viziju i tehnološko znanje, potrebna vam je upornost i ogromna količina teškog rada i odricanja.“, ključna je poruka Damirovog izlaganja. Poklopilo se da je Damir na Weblicu došao s dvodnevnog team buildinga na koji je u Međimurje doveo šezdesetak zaposlenika svojih poduzeća.

Weblica 2017 - Damir Sabol

Damir Sabol

Ratko Mutavdžić, poznati IT poduzetnik i konzultant s dugogodišnjim iskustvom u Microsoftu, govorio je o promjeni paradigme pri izradi aplikacija i važnosti pripreme aplikacija za korištenje u velikim data centrima. U današnje vrijeme aplikacije moraju biti spremne na veliki broj korisnika i povećano korištenje u određenim periodima, o čemu je potrebno razmišljati već prilikom programiranja. Pored toga, spomenuo je i promjenu odnosa velikih korporacija prema korištenju usluga u cloudu. Njegovom promjenom mijenja se i odnos korporacija prema podacima čega developeri moraju biti svjesni kako bi mogli iskoristiti mogućnosti koje im pružaju moderne infrastrukture i tehnologije.

Weblica 2017 - Ratko Mutavdzic

Ratko Mutavdžić

Nakon uvodnih predavanja program je podijeljen u dva paralelna rasporeda, a sudionici su se prepustili u ruke stručnih predavača koji su ih vodili kroz različita područja i aspekte razvoja web aplikacija.

Tako je Ratko Ćosić, govoreći o ASP.NET Core i Angular 2 alatima za razvoj modernih web aplikacija, pokazao kako poboljšati web aplikacije koristeći moderne alate i otvorene tehnologije. Ratko je stalni predavač na Weblicama, a na svojem je predavanju demonstrirao kako koristiti ASP.NET Core na Linux platformi, kako povezati web aplikacije koristeći ASP.NET Core sa MangoDB bazom podataka te pokazao Visual Studio Code kao alternativni editor.

Weblica 2017 - Ratko Cosic

Ratko Ćosić

Nikola Begedin, još jedan od stalnih predavača, govorio je o Elixir-u i Phoenix-u kao novim tehnologijama za razvoj backend web aplikacija, pokazavši nekoliko primjera i uspoređujući te dvije tehnologije s nekima od postojećih tehnologija za razvoj web aplikacija. Predstavio je i neke od alata poput Credo, Coveralls, Dialyzer i sličnih, koji zaokružuju eko-sustav Elixir-a, čineći ga potpunim sustavom za razvoj. Phoenix funkcionira na principu request -> router -> controller -> view -> template -> response i predstavlja implementaciju MVC patterna na drugačiji, funkcionalni način.

Weblica 2017 - Nikola Begedin

Nikola Begedin

Dobriša Adamec, s nama također od prve Weblice, ukazao je na stalne promjene u načinu rada developera i na veliki izbor tehnologija, te ponekad vrlo težak izbor koji se postavlja pred njih. Kao jedan od mogućih načina rješavanja takvih dilema, Dobriša je predstavio neke od postojećih alata koji u velikoj mjeri mogu automatizirati određene aspekte rada. Kao primjer jednog od takvih alata, pokazao je Yeoman template generator.

Weblica 2017 - Dobrisa Adamec

Dobriša Adamec

Zvonko Biškup, poznati i priznati stručnjak na području rada s Laravel framework-om, predstavio je Laravelov eko-sustav posebno ukazujući na: Laravel Envoyer, alat za deployment Laravel aplikacija, zatim Laravel Forge kao način za hosting Laravel aplikacija u sklopu PAAS (Platform as a Service) koncepta, Laravel Spark koji omogućava scaffolding za one dijelove ili kompletne aplikacije kod kojih nema potrebe za kodiranjem, Laravel Dusk API za testiranje i automatizaciju preglednika, te Laravel Broadcasting kao alat za implementaciju i korištenje WebSocket protokola u aplikacijama.

Weblica 2017 - Zvonko Biskup

Zvonko Biškup

Toni Petrina, nositelj titule Microsoft Most Valuable Professional za C#, na svojem je predavanju o razvoju s React tehnologijom govorio o tome kako treba razvijati komponente, kako koristiti templating, routing i server-side rendering aspekte rada s React-om. I on se dotaknuo kompleksnosti razvoja web aplikacija te objasnio način na koji React i SPA framework pristup mogu pojednostaviti razvoj.

Weblica 2017 - Toni Petrina

Toni Petrina

Gordon Cindrić i Tomislav Kozačinski uveli su dizajnerski dašak u program konferencije, te su, svaki sa svojeg gledišta, ukazali na problematiku uloge dizajnera u razvoju i radu na web aplikacijama, s naglaskom na suradnju dizajnera i web developera. Gordon se u svojem predavanju dotaknuo tematike alata za kolaboraciju na relaciji dizajner – web developer i pokazao način njegove primjene na primjeru alata Sketch, dok je Tomislav s druge strane posjetiteljima bio vrlo interesantan s aspekta freelance angažmana, kao i praktičnih iskustava suradnje sa stranim naručiteljima.

Weblica 2017 - Gordon Cindric

Gordon Cindrić

Weblica 2017 - Tomislav Kozacinski

Tomislav Kozačinski

Davor Tarandek održao je predavanje na temu korištenja Node.js i Docker tehnologije te njihove primjene u razvoju web aplikacija. Naglasio je važnost korištenja Docker-a kao alata za povećanje kvalitete samog procesa isporuke i instalacije aplikacija te na praktičnim primjerima pokazao kako koristiti Docker i razvijati aplikacije.

Weblica 2017 - Davor Tarandek

Davor Tarandek

Na Davorovo predavanje nadovezao se Marko Šarić koji je pokazao kako zaokružiti proces razvoja aplikacija i isporuke korištenjem procesa stalne integracije (continuous integration), stalne isporuke (continuous delivery/continuous deployment). Marko je ukazao na razlike između pojmova continuous integration, continuous delivery i continuous deployment, a naglasak je stavio na Microsoft tehnologije, govoreći o načinu korištenja i integracije Team Foundation servisa i servera u proces razvoja aplikacija.

Weblica 2017 - Marko Saric

Marko Šarić

Ivan Čuljak pokazao je kako koristiti Windows Azure servise za razvoj i isporuku web aplikacija. Windows Azure sa svojim servisima pruža developerima vrlo velike mogućnosti i poslovne prilike. Poznavanjem načina kako iskoristiti te mogućnosti i povezati ih u svoje aplikacije, web developerima je uvelike olakšan rad i razvoj. Dio tema o kojima je govorio Ivan su remote debugging, proactive monitoring, local cache, web jobs, mobile app services, itd.

Weblica 2017 - Ivan Culjak

Ivan Čuljak

Konferenciju su zatvorili Mihael Šafarić i Andrei Zvonimir Crnković koji su govorili o dodatnim aspektima razvoja web aplikacija. Tako je Mihael govorio o tome kako raditi i implementirati forme u web aplikacije korištenjem Angular tehnologije, dok se Andrei u svojem predavanju dotaknuo Webpack tehnologije te pokazao kako je Webpack olakšao i ubrzao njegov rad i razvoj na web aplikacijama.

Weblica 2017 - Mihael Safaric

Mihael Šafarić

Weblica 2017 - Andrei Zvonimir Crnkovic

Andrei Zvonimir Crnković

Prisutnima je Weblica bila prilika steći ogromnu količinu novih znanja i poslovnih kontakata kroz ugodno proveden dan u idiličnom ambijentu bivše vojarne u Čakovcu. Najaktivniji twitteraš nagrađen je posebnim poklonom od strane organizatora koji najavljuju još kvalitetniju Weblicu u 2018. godini.

Nekoliko fotografija s Weblice 2017.:

Weblica 2017 - 1

Velimir Sanjković otvara konferenciju

Weblica 2017 - 2

Župan Matija Posavec se obraća okupljenima

Weblica 2017 - 3

Predavanje Damira Sabola

Weblica 2017 - 6

Jedno od predavanja u informatičkoj učionici TICM-a

Weblica 2017 - 4

Druženje prisutnih

Weblica 2017 - 5

Zajednička fotografija organizatora i predavača

Posted in Naslovnica, Novosti and tagged .