INKUBACIJA U TICM-u

Inkubacija u TICM-u poduzećima omogućava korištenje vrhunski opremljenih uredskih prostora sa svom potrebnom infrastrukturom, zajedničkih prostora TICM-a, te opreme u vlasništvu TICM-a po izrazito povoljnim uvjetima.

više o inkubaciji u TICM-u...

Prijavite se na našu mailing listu 


NOVOSTI

Međimurska županija

„Međimurje – županija snažnog poduzetništva zasnovanog na znanju i inovacijama, očuvane prirodne i kulturne baštine te visoke kvalitete življenja” vizija je Međimurske županije definirana Regionalnim operativnim programom kao temeljnim strateškim dokumentom.  U viziji je eksplicitno navedena potreba za daljnjim razvojem na znanju utemeljenog poduzetništva. Uz ostale međusobno povezane elemente koje je potrebno graditi i povezivati, […]

INI-Novation GmbH

Kao tehnička pomoć na provedbi projekta i izgradnji resursa TIC-a angažirana je specijalizirana tvrtka INI-Novation GmbH. Tvrtka je osnovana 2004. godine kao spin-off INI-GraphicsNet Fondacije s osnovnom misijom pružanja usluga i ekspertize u području transfera tehnologija i komercijalizacije rezultata istraživanja razvijenih u okviru i za INI-GraphicsNet fondacije. S vremenom je tvrtka proširila bazu partnera i […]

REDEA

Projekt TIC-a provodi Regionalna razvojna agencija Međimurje – REDEA d.o.o. REDEA je osnovana 2004. godine od strane Međimurske županije kao pravni slijednik Međimurskog poduzetničkog centra osnovanog 1998. godine. Temeljna misija REDEA-e je pružanje podrške procesima održivog razvoja Međimurja. Svoju misiju REDEA ostvaruje djelovanjem u slijedećim ključnim područjima: strateško planiranje regionalnog razvoja, potpora poduzetništvu, potpora poljoprivredi […]

Regionalna uprava i institucije

Značajni dionici u ukupnom konceptu TIC-a su lokalne i regionalne vlasti te relevantne institucije (npr. HGK, HOK, srednje škole, HZZ, …). TIC priprema stručne studije, analize i ostale dokumente povezane s istraživanjem i razvojem, inovacijama i visokim tehnologijama. Na temelju studija TIC u suradnji s relevantnim institucijama razvija grant sheme i poticajne sheme kojima se […]

Akademska domena

TIC u svojem radu usko surađuje s visokoškolskim institucijama koje generiraju znanje i obrazuju mlade stručnjake. Suradnjom s ovim institucijama potiče se transfer znanja i tehnologija u gospodarstvo koje zbog segmentiranosti sustava često ostaju komercijalno neiskorištene. TIC kontinuirano razvija suradnju s hrvatskim i inozemnim sveučilištima, centrima za transfer tehnologija, znanstveno-tehnološkim parkovima i ostalim obrazovnim i […]

Postojeća poduzeća

U regiji postoji niz poduzeća koja su tehnološki relativno napredna i inovativna. S velikim brojem njih REDEA, kao organizacija koja vodi projekt TIC-a, već surađuje te je uočena potreba za proširenjem ove suradnje. Baza klijenata TIC-a kontinuirano se širiti paralelno s razvojem kapaciteta i novih usluga. Budući da TIC slijedi ga lokalni način djelovanja, djelujući […]

Start-up inkubirana poduzeća i projekti

U okviru TIC-a moguća je inkubacija inovativnih poduzeća i projekata iz sektora visokih tehnologija s fokusom na informacijsko-komunikacijske tehnologije. Uz najam poslovnih prostora i opreme inkubiranim poduzećima dostupne su savjetodavne usluge,  administrativne usluge, edukacija, podrška u transferu znanja i tehnologija, analiza i evaluacija tehnologija i razvijenih proizvoda te podrška njihovoj komercijalizaciji.  Start-up poduzećima TIC služi […]

Ciljne skupine TIC-a

Projekt je u fokusiran na inkubaciju novoosnovanih na znanju utemeljenih poduzeća, poslovno-tehnološke usluge poduzećima u regiji te usluge osobama iz akademske domene.   Osnovne ciljne skupine TIC-a su: Start-up inkubirana poduzeća, istraživački instituti i projekti Postojeća poduzeća, Osobe iz akademske domene, Institucije i lokalne vlasti.

Vizija, misija i ciljevi TIC-a

Tehnološko-inovacijski centar Međimurje (TICM) od 2010. godine djeluje kao dio Centra znanja Međimurske županije u bivšoj vojarni u Čakovcu.   Vizija TICM-a je Postati jezgra razvoja na znanju utemeljenih poduzeća djelovanje kojih će utjecati na povećanje dodane vrijednosti Međimurskog gospodarstva. Misija TIC-a: “Naša misija je izgraditi dinamičan sustav integriran u međunarodno okruženje i povezan s […]

Projekt TIC-a

Projekt Tehnološko inovacijskog centra Međimurje provodi Regionalna razvojna agencija Međimurje – REDEA d.o.o. TIC je počeo djelovati u listopadu 2009. godine, a u prvih pet godina imat će financijsku potporu BICRO-a u okviru programa TEHCRO. TIC će djelovati u 3 zgrade ukupne površine 2.600 m2u prostoru bivše vojarne u Čakovcu. Na taj način bit će […]