O NAMA

VIZIJA TICM-a

Vizija TICM-a je postati jezgra razvoja na znanju utemeljenih poduzeća čije će djelovanje utjecati na povećanje vrijednosti Međimurskog gospodarstva.

MISIJA TICM-a

Tehnološko-inovacijski centar Međimurje (TICM) od 2010. godine djeluje kao dio Centra znanja Međimurske županije u bivšoj vojarni u Čakovcu.
Naša misija je izgraditi dinamičan sustav integriran u međunarodno okruženje i povezan s regionalnom ekonomijom i visokoškolskim institucijama. Pomažemo inovativnim tehnološkim poduzećima i poduzetnim pojedincima u realizaciji tehnološki naprednih poslovnih ideja. Podršku klijentima pružamo kroz osiguravanje prostora za pokretanje novih poduzeća te pružanje poslovnih i tehnoloških usluga potrebnih za daljnji razvoj poslovanja klijenata. Kvalitetu usluga osiguravaju kompetentni zaposlenici i vanjski suradnici te mreža partnera.

Aktivnosti su nam usmjerene na:

- poticanje tehnološkog razvitka regije kroz razvoj tehnološke infrastrukture te stvaranje uvjeta za zapošljavanje i napredovanje mladih stručnjaka;
- pružanje inkubacijskih i savjetodavnih usluga za na znanju utemeljana poduzeća te poticanje njihovog osnivanja i djelovanja u okviru TICM-a;
- stvaranje uvjeta za pružanje usluga vezanih uz transfer tehnologija i komercijalizaciju inovacija;
- jačanje regionalnih i međunarodnih partnerstva s ciljem pružanja kvalitetnih usluga i transfera najboljih praksi.

 

_MG_5684 (1)

UNUTARNJI USTROJ TICM-a


  1. Ivan Plačko, direktor / član Uprave društva, ivan.placko@ticm.hr, 040 395 542
  2. Goran Levačić, voditelj Odjela inkubacije i edukacije, goran.levacic@ticm.hr, 040 499 405
  3. Igor Kovačić, voditelj Odjela za projekte, igor.kovacic@ticm.hr, 040 395 569
  4. Sana Đukes, stručna suradnica u Odjelu za projekte, sana.dukes@ticm.hr, 040 499 405
  5. Lea Trojnar Mustak, stručna suradnica, lea.trojnar.mustak@ticm.hr, 040 395 569

Etički kodeks


Etičkim načelima sadržanima u našem Etičkom kodeksu uređena su pravila dobrog ponašanja zaposlenika TICM-a, temeljena na Ustavu, zakonima i drugim propisima Republike Hrvatske, županijskim javnim politikama, pravilima struke i dobrim običajima, u odnosima prema svim vanjskim dionicima i u međusobnim odnosima zaposlenika. Cilj Etičkog kodeksa je stvaranje ozračja u kojem je, uz zaštitu javnog interesa, svim korisnicima usluga zajamčeno učinkovito ostvarivanje njihovih prava i legitimnih interesa, a zaposlenicima dostojanstvo rada i mogućnost profesionalnog samoostvarenja.

Cijeli tekst kodeksa dostupan je ovdje.