MOBILNE APLIKACIJE ZA PODUČAVANJE

Voditelj odjela za projekte Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje, Igor Kovačić, od 19. do 23. veljače 2018. godine sudjelovao je u tečaju There is an App for that! u Dublinu u Republici Irskoj. Tečaj je održan u organizaciji Europass Teacher Academy u sklopu projekta Azimut znanja.

There is an App for that! – Dublin

Svrha tečaja bila je prikazati mogućnosti integracije obrazovnih aplikacija i IKT-a u proces podučavanja. Sudionici su upoznali brojne aplikacije i on-line servise koji olakšavaju učenje i podučavanje kao što su Socrative, Edmodo, Kahoot!Quizlet, Edupuzzle, MIT App Inventor, Google Trends, Trello, itd. Osim toga, sudionici su naučili kako najbezbolnije i najefikasnije uklopiti navedene aplikacije u obrazovne programe bez obzira radi li se o obrazovanju odraslih ili o formalnom obrazovanju.

Značajan dio tečaja bio je posvećen i praktičnom radu s aplikacijama i to u timovima koji su formirani između polaznika iz različitih država. Na taj način polaznici su osim same primjene mobilnih aplikacija u obrazovnim programima imali priliku upoznati primjere najboljih praksi u obrazovanju iz različitih europskih država.

There is an App for that! – Dublin

Projekt Azimut znanja osmišljen je sa svrhom usvajanja učinkovitih pristupa realizaciji programa prilagođenih obrazovanju odraslih primjenjujući pritom inovativne metode podučavanja poput učenja temeljenog na igri, projektnom pristupu, korištenju tehnologije i sl. Osim navedenog, projekt doprinosi profesionalnom razvoju djelatnika TICM-a kroz stjecanje andragoških vještina uz unaprjeđenje jezičnih kompetencija i međukulturalne osviještenosti. Djelatnici TICM-a, kroz pohađanje strukturiranih obrazovnih programa, razvijaju svoje obrazovne kompetencije koje će primjenjivati prilikom pripreme i realizacije edukacija iz područja poduzetništva i informatike te ostalih tema.

Ova objava odražava isključivo stajalište autora objave i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.

Posted in Novosti.