EEA I NORVEŠKI FOND ZA DODJELU SREDSTAVA ZA NEZAPOSLENOST MLADIH DODJELJUJU SREDSTVA ZA PROMOCIJU ODRŽIVOG I KVALITETNOG ZAPOŠLJAVANJA

Ured za financijske mehanizme Kraljevine Norveške i Europskog gospodarskog prostora EGP objavio je otvaranje Poziva za projekte od strane Fonda za zapošljavanje mladih Norveške i EGP-a. Cilj Fonda je podržati transnacionalne projekte koji promoviraju održivo i kvalitetno zapošljavanje mladih.

Fond ima ukupnu vrijednost od 60,61 milijuna eura, a vrijednost pojedinog projekta mora biti minimalno milijun eura. Intenzitet sufinanciranja je 85% ukupno prihvatljivih troškova. Za financiranje je prihvatljivo 15 zemalja korisnica, među kojima je i Hrvatska. 

Prijavitelji prihvatljivi za ovaj Poziv su:

  • jedinice lokalne samouprave
  • regije/županije
  • institucije na nacionalnoj razini
  • državna poduzeća/organizacije
  • javne i privatne obrazovne i istraživačke institucije
  • organizacije civilnog društva
  • neprofitne organizacije
  • fondacije
  • poduzetnici
  • udruženja te socijalni partneri.

Projekti za rješavanje problema nezaposlenosti mladih, trebali bi biti fokusirani na tri područja:

  • inovacije i istraživanje
  • prenošenje znanja i iskustva (know how) te dobrih praksi
  • analize i istraživanja/studije.

Ciljne skupine, na čije zapošljavanje bi projekti trebali utjecati, su mladi između 15 i 29 godina, s posebnim fokusom na one između 25 i 29 godina, dugoročno nezaposlene osobe, osobe nižeg obrazovanja, radno neaktivne ženske osobe koje se brinu o djetetu/djeci, nacionalne manjine, tražitelji azila, osobe s mentalnim poremećajem i invalidi.

Poziv za prijavu projekata je otvoren od 26. travnja 2017.godine, a prijave se mogu predati najkasnije do 1. kolovoza 2017. godine. Trajanje projekta u smislu prihvatljivosti stvarno nastalih troškova je do 30. travnja 2024. godine.

Posted in Natječaji, Novosti, Vijesti and tagged , , , , .